راهبند زنجیری

راهبند زنجیری | راهبند زنجیر کش

راهبند زنجیری کامه قابل ارائه در دو مدل CAT X و CAT X24
راهبند زنجیری مناسب جهت ورودی های تا عرض 16 متر
طراحی منحصر به فرد و انحصاری راهبند زنجیری
نصب سریع و آسان راهبند زنجیری
تردد نامحدود در مدل راهبند زنجیری CAT-X24
تردد سی مرتبه در دقیقه در مدل راهبند زنجیری CAT-X