راهبند نیزه ای

راهبند نیزه ای

راهبند نیزه ای معمولا در جاده ها در زمانی که از لحاظ امنیتی دارای اهمیت است، استفاده می شود. هدف از ساخت راهبند نیزه ای پاره کردن لاستیک خودرو عبور کننده غیرمجاز است. ارتفاع نیزه در راهبند نیزه ای حدود 100 الی 400 میلیمتر است. سرعت عملکرد راهبند نیزه ای حدود 2 ثانیه می باشد. سرعت عملکرد در راهبند نیزه ای بسیار دارای اهمیت می باشد.

همچنین به دلیل اینکه راهبند نیزه ای در داخل زمین قرار دارد و بایستی در فصول سرد و همچنین مناطق سردسیر با همان سرعت عمل کند، این نکته را در راهبند نیزه ای دارای اهمیت می کند از این رو راهبند نیزه ای تا دمای منفی 35 درجه نیز با همان سرعت عمل می کند. به عبارتی قدرت راهبند نیزه ای به گونه ای است که قادر به شکستن یخ زدگی می باشد.